Ein cefnogwyr – Wynnstay

Wynnstay Agricultural supplies

Mae Grŵp Wynnstay yn cynhyrchu ac yn cyflenwi cynhyrchion amaethyddol i ffermwyr a’r gymuned wledig ehangach yng Nghymru, siroedd ffiniau Cymru, Canolbarth Lloegr, Swydd Gaerhirfryn, Swydd Efrog a’r De Orllewin.

Mae’r Grŵp yn gweithredu dwy adran craidd, Amaethyddiaeth ac Adwerthu Arbenigol sy’n cynnwys busnes y siopau gwledig.

Sefydlwyd Wynnstay ym 1918 gan ffermwyr tenant o ystâd leol Wynnstay ac fe’i sefydlwyd yn ffurfiol fel cydweithredwr ffermwyr yn fuan wedyn. Dros y degawdau dilynol, tyfodd y sefydliad yn raddol.

Trwy gyfres o uno, twf caffaelol a throsi i Plc, mae’r busnes wedi datblygu’n gyflenwr mawr o gynhyrchion a gwasanaethau, ar draws sawl rhan o’r DU, i’r diwydiant amaethyddol sy’n datblygu ac i’r economi wledig. Caiff y busnes ei gryfhau ymhellach gan nifer o fentrau ar y cyd a chwmnïau cysylltiedig.

RAGOR O FANYLION

Cliciwch isod i ymweld â’n gwefan…

ein gwefan »