Ein cefnogwyr – TR Jones a’i feibion

Mae T R Jones a’i Feibion bellach yn ei bedwaredd genhedlaeth, a sefydlwyd gan Thomas Robert Jones yn y 1900au cynnar ac wedyn fe’i ymunodd â’i ddau fab Owen a Edwin ar ôl diwedd yr ail ryfel byd.

Ymunodd mab Owen, Richard, ymhellach yn 1971 yn dilyn ymddeoliad Edwin. Mae Richard nawr yn rhedeg y busnes ochr yn ochr â Marcus, ei fab hynaf, a ymunodd yn 2004. Rydym wedi bod yn cynnig gwasanaeth cyflenwi tanwydd a chyflenwad iro ar Ynys Môn ac yn fwy diweddar Bangor a Chaernarfon ers dros 100 mlynedd.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi meithrin cyfeillgarwch gwych yn ein cymuned ffermio ffyddlon ac rydym yn hynod o falch o’r enw da yr ydym wedi ei ennill i gyflenwi’r tanwydd gorau, ar y diwrnod y dywedwn y byddwn yn ei gyflawni, hyd yn oed ar y rhybudd byrraf.

Ffoniwch ni am brisiau cystadleuol ar  Diesel Coch, Diesel Ffordd, Kerosene, Lubricants ac AdBlue, a phrofwch y gwahaniaeth gwasanaeth prydlon, dibynadwy a phersonol y gall busnes lleol sy’n eiddo i’r teulu ei gynnig.

RAGOR O FANYLION

Cysylltwch ag un o’n tîm dwyieithog, cyfeillgar nawr ar 01407 740207, e-bostiwch ni at info@trjones.co.uk neu cliciwch isod i ymweld â’n gwefan…

ein gwefan »