Llyfrgell Ffotograffig

Oriel y Gymdeithas

Mae gan Gymdeithas Tir Glas Ynys Môn calendr cymdeithasol mawr i aelodau, yn ffurfiol ac yn anffurfiol, trwy gydol y flwyddyn. Isod fe welwch detholiad bach o rai o’r tripiau mwyaf diweddar a digwyddiadau cymdeithas.

Taith Astudio i’r Alban • 25-27 Medi 2018



Diwrnod Agored  – Penrhyn



Cinio Dathlu 50

Yng Ngwesty y Bulkley, Biwmaris – 18fed o Dachwedd 2017



Yr Iseldiroedd

Taith y Gymdeithas i’r Iseldiroedd ym mis Medi 2017



Trewyn

Diwrnod agored yn Nhrewyn – Mai 2017



Newyddion »