Ein cefnogwyr – Caws Glanbia

Glanbia Cheese

Rydym yn falch iawn o noddi a chefnogi Cymdeithas Tir Glas Ynys Môn yn eu dathliadau 50 mlynedd. Caws Glanbia yw’r gwneuthurwr mozzarella blaenllaw yn Ewrop ac rydym yn cyflenwi ein cynnyrch i gwsmeriaid ledled y byd.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am gyflenwyr newydd yng Ngogledd a Gorllewin Cymru i gynyddu ein cyflenwadau uniongyrchol i’n cyfleuster ar Ynys Môn.

Rydym yn talu pris llaeth cystadleuol hirdymor yn seiliedig ar fraster a phrotein.

  • Atodlen Talu Llaeth Trawsfynol
  • Dim ymuno â ffioedd neu gadw cyfalaf
  • Dim costau cludiant ychwanegol
  • Dim capio ar fraster neu brotein
  • Dim taliadau cudd
Ragor o Fanylion

Am ragor o fanylion ynglŷn â’n Atodlen Talu Llaeth a’n Contract, cysylltwch â:

Dylan Jones – 07825 927926
Phil Leigh – 07802 759381

ein gwefan »