Ein cefnogwyr – Farm Fencing Supplies

Farm Fencing Supplies

Mae Farm Fencing Supplies yn cynnig y cynnyrch o ansawdd uchaf ar y farchnad heddiw. Ers 1980, rydym wedi darparu gwasanaeth uwch i’n cwsmeriaid ac wedi eu cynorthwyo i gyflawni eu nodau. Mae ein gwybodaeth, ein profiad a’u hymrwymiad i ragoriaeth wedi ennill yr enw da fel y gorau yn yr ardal.

Rydym yn fusnes teuluol sy’n cyflenwi ffensys ac ystod eang o gynhyrchion amaethyddol eraill i’r gymuned ffermio.

Sefydlwyd y cwmni ym 1945 gan Dafydd John Jones. Gyda dim ond yr un cerbyd a rhan fach o dir ym Mangor, daeth Dafydd yn fuan yn ffigwr poblogaidd o fewn y gymuned amaethyddol, gan ddod yn bwynt cyswllt pinnacle wrth gyflenwi swyddi ffens a chynhyrchion amaethyddol eraill i ffermwyr lleol.

Yn 1973, ar ôl 28 mlynedd o ennill parch tuag at ac amrywiaeth eang o gwsmeriaid, ymddeolodd Dafydd oherwydd afiechyd.

Rhwng blynyddoedd 1973 a 1980 cynhaliwyd busnes y teulu. Fodd bynnag, gyda gwybodaeth a chyfraniad Dafydd, ei ddau fab ieuengaf, penderfynodd John a David Jones barhau i etifeddiaeth eu tad a ffurfio eu cwmni eu hunain, Farm Fencing Supplies. O 1980 i 2005 parhaodd John a David i ennill enw da ar draws Gogledd Cymru am ddibynadwyedd a gwasanaeth da.

Yna, yn 2005, ar ôl taro’r iard humble cyntaf ym Mangor, ehangwyd Farm Fencing Supplies a’i adleoli i Bentraeth Ynys Môn, lle agorwyd iard a warws newydd i’r cyhoedd a chwsmeriaid presennol.

Yn 2007 ymunodd Matthew Jones, mab John, yn unig, Farm Fencing Supplies, gan ei wneud yn drydydd genhedlaeth o fewn busnes y teulu.

Mae Farm Fencing Supplies yn ymfalchïo ar fod yn fusnes teuluol ac felly mae’n ymrwymedig i ddarparu’r gwasanaeth gorau, dibynadwyedd a hirhoedledd. Yn anad dim, mae gwerthoedd teuluol megis ymddiried, uniondeb a gonestrwydd yn hollbwysig ar Gyflenwadau Farm Fencing Supplies.

RAGOR O FANYLION

Mae Farm Fencing Supplies ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9 am – 5pm. Ar agor dydd Sadwrn 9am – 12pm. Rydym wedi ein lleoli yn Uned 14a Ystad Ddiwydiannol Pentraeth, Pentraeth, Ynys Môn, LL75 8LJ.

Ffoniwch 07889 191 002 neu cliciwch isod i ymweld â’n gwefan…

ein gwefan »