Ein cefnogwyr – Dunbia

Dunbia - Dawn meats

Mae Dunbia yn un o brif gwmnïoedd prosesu bwyd Ewrop. Sefydlwyd yn 1976 gan ddau frawd, Jim a Jack Dobson. Mae eu gwerthoedd cymunedol a’r awch i greu bwyd naturiol o safon uwch yn creu sylfaen y cwmni.

Drwy dwf naturiol, buddsoddiad strategol a gweledigaeth fusnesol, mae Dunbia wedi datblygu i gwmni sydd yn prosesu cig oen ag eidion ar draws wahanol safleoedd ar gyfer cwsmeriaid Prydeinig ac ar hyd gweddill y byd. Mae’r pencadlys wedi lleoli yn Dungannon, Gogledd Iwerddon gyda 15 safle ychwanegol o fewn y Deyrnas Unedig.

Mae Dunbia yn adran o Dawn Meats ac yn cyflogi dros 5,200 o weithwyr galluog sydd yn arbenigo mewn llu o wahanol agweddau o’r busnes. Mae Dunbia ar flaen y gad wrth ddatblygu cynnyrch bwyd newydd ac wedi ennill llu o wobrau o fewn y diwydiant.

RAGOR O FANYLION

Cliciwch isod i ymweld â’n gwefan…

ein gwefan »