Calendr

Digwyddiadau 2018

Ffermwr Glaswelltir y Flwyddyn BGS
Taith Gerdded Fferm yr Enillydd

6 Mehefin 2018
Duckspool Farm, Haverfordwest

Trwy garedigrwydd Rhys James a theulu.

Enillydd Ffermwr Glaswelltir Blwyddyn 2017 BGS a Hyrwyddwr Glaswelltir Cymru Gyfan – mae Rhys James yn agor ei fferm i ddangos sut mae wedi dod yn fusnes glaswelltir sydd wedi ennill gwobrau.

Ymhlith y pwyntiau o ddiddordeb technegol mae: magu lloi, rheoli glaswelltir, rheoli maetholion a seilwaith fferm.

Digwyddiad am ddim – darperir lluniaeth felly mae cofrestru’n hanfodol:

e-bost nia.cowcher@britishgrassland.com, ffoniwch neu destun 07833 437974 gydag enw a rhif yn mynychu. Dysgwch mwy »    


Diwrnod Agored

23 Mehefin – Un or gloch
Penrhyn Llanfwrog, Holyhead LL65 4YG

Drwy caniatad caredig Wyn & Gwen Williams.

Diwrnod allan i`r teulu Cystadleath Barnu Stoc. Elw at Cymdeithas Amaethyddol Môn.   


Sioe Frenhinol Cymru

23 – 26 Gorffennaf 2018
Llanelwedd, Builth Wells, Powys LD2 3SY

Mae rôl Sioe Frenhinol Cymru heddiw yn un gron. Yn ogystal â’i phrif swyddogaeth o arddangos hufen da byw Cymru a’r bwyd a diod o ansawdd uchel a gynhyrchir yng Nghymru, mae’n cwmpasu sbectrwm ehangach ffermio a bywyd gwledig ac yn pontio’r bwlch rhwng gwlad a thref yn llwyddiannus.

Mae’n darparu rhywbeth i ddiddori pawb trwy’i hamrywiaeth galeidosgopaidd o weithgareddau sy’n cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, Pentref Chwaraeon a rhaglen 12 awr o adloniant cyffrous sy’n para trwy gydol pob un o bedwar diwrnod y Sioe. Dysgwch mwy »


Sioe Môn

14 – 15 Awst 2018
Maes Y Sioe, Gwalchmai, Ynys Môn, LL65 4RW

Digwyddiad dau ddiwrnod ydi Sioe Môn, bydd yn cael ei gynnal ar Awst 14fed a 15fed eleni.

Cynhelir y Sioe ar Faes Sioe Môn, safle 160 acer Cymdeithas Amaethyddol Môn. Mae Maes y Sioe wedi ei leoli ar ganol Ynys Môn. Gyda mynediad cyfleus o’r brif ffordd ger llaw ynghyd a o borthladd Caergybi.

Mae Sioe Môn yn denu oddeutu 60,000 o ymwelwyr yn flynyddol. Gyda da byw bendigedig, mae gan Sioe Môn ddigon i’w gynnig i chi fwynhau: gan gynnwys pafiliwn siopa ac arddangos, digwyddiadau ceffylau, arddangosfeydd crefft, sawl arddangosfa llysiau a blodau cartref a llawer iawn mwy.

Bydd dros 1,000 o geffylau o’r ceffylau gwedd i’r ceffylau Shetland bach. Gyda llu o fridiau gwahanol o ddefaid, ynghyd a dosbarthiadau’r gwartheg. Bydd moch a geifr, dofednod a chwningod.

Bydd garddwyr yn gwirioni gyda’r babell gynnyrch gyda’i arddangosfeydd blodau, coginio, cynnwys a chrefftau. Bydd cyfle i fynd o amgylch 342 o stondinau masnach a chyfle i weld Camelod yn y prif gylch.

Bydd y giatiau’n agor am 8yb, ac yn cau oddeutu 6yp. Dysgwch mwy »


Newyddion »

Cyrfarfodydd

Tafarn Y Rhos
Rhostrehwfa

7.30

Trydydd Nos Fawrth

Ymunwch â ni

Mae croeso cynnes i aelodau newydd

Cysylltwch â Ni