Hanes y Gymdeithas

Amdanom Ni

Yn Rali`r CFfI a cynhalwyd yn marchnad Llangefni yn 1967, plannodd Iolo Owen, MBE hedyn o syniad gydag R. D. Williams Swyddog Rhanbarthol NASS, a arweiniodd at sefydlu Cymdeithas Tir Glas ar Ynys Môn.

Daeth y sefydliad a nifer o ffermwyr blaenllaw eraill ar yr ynys ynghyd, gyda Cledwyn Jones, Plas Llandegfan a Dafydd Roberts, Ty Croes Pentraeth yn eu plith. Yn y dyddiau hynny gwair oedd prif ffynhonell porthiant y gaeaf. Fodd bynnag yn dilyn taith gynnar I Iwerddon cyflwynwyd silwair fel dull newydd a mwy cynhyrchiol o ddarparu bwyd i`r anifeiliad dros y gaeaf.

Anglesey Grassland Society members

Bryner Jones Darlithydd yng Ngoleg Pencraig, lle cynhalwyd y cyfarfodydd an flynyddoedd lawer, fu`n llywio`r Gymdeithas yn llwyddianus fel Ysgrifennydd dros y 25 mlynedd gyntaf, ac fe`I dilynwyd gan Eifion Jones a Wyn Davies, y ddau o ADAS.

Roedd Dafydd Roberts Ty Croes, Pentraeth yn wych wrth hwylyso trafodaethau rhwng ymchwil a ffermio ymarferol, a bu`n ddigon diymhongar I wrthod derbyn Llywyddiaeth Cymdeithas Tir Glas Prydain.

Mae nifer aelod wedi llwyddo yn Cystadlaethau Tir Glas drwy Gymru, yn y saith a with deagau Tudur Owen Penmynydd Llanfwrog a W. J. Jones ai Fab, Castellior, adlewyrchu gallu Sir Fon I cynhyrch bwyd or borfa.

Symyd ymlaen ir Ganrif newydd mae Brian Bown Llanerchymedd ac Peredur a Llyr Hughes, Fferam Gyd, wedi llwyddo hefyd I adlwewyrchur gamp.

Mae elfin gymdeithasol y Gymdeithas yr un mor bwysig yn y gymuned amaethyddol, gyda llai o werthiannau da byw, mae`r cyfleoedd I ymgynnull yn lleihau.

Mae`r cinio Blynyddol bob amser yn uchafbwynt, yn enwedig rai blynyddoedd yn ol pan fu`r cymeriad “Wali Tomos” seren y gyfres C`Mon Midffild yn cadw pawb yn eu dyblau. Mae hiwmor a ffraethineb yr aelodau yr un mor bwysig. Ni all neb anghofio`r noson pan fu William Evans, un o Borthmyn olaf Môn, adrodd ei hanes yn dechrau gydag ychydig wyau hwyiad ac un iar, Erbyn heddiw, mae ei wyr yn ffermio 300 o warthog godro ac yn cadw traddodiad tir ffrwythlon Môn yn fyw.


Oriel y Gymdeithas »

Cyrfarfodydd

Tafarn Y Rhos
Rhostrehwfa

7.30

Trydydd Nos Fawrth

Ymunwch â ni

Mae croeso cynnes i aelodau newydd

Cysylltwch â Ni