Croeso

Cymdeithas Tir Glas Ynys Môn

Croeso cynnes i wefan Cymdeithas Tir Glas Ynys Môn.

Sefydlwyd y gymdeithas ym 1967, gyda’r prif amcan i hybu’r wybodaeth am reoli a defnyddio glaswelltir ym mhob agwedd. Mae hefyd yn anelu at roi cyfle i aelodau gyfnewid syniadau a phrofiadau sy’n ymwneud â chelf hwsmonaeth glaswelltir.

Mae gan y gymdeithas galendr flynyddol o ddigwyddiadau gyda theithiau cymdeithasol a gwybodaeth sy’n seiliedig ar gyfarwyddyd yn cael eu cynnal yn rheolaidd ledled Ynys Môn ac ymhellach i ffwrdd yn Ewrop.

Rydym yn cyfarfod bob trydydd dydd Mawrth o’r mis, fel arfer yn nhŷ tafarn Tafarn-y-Rhos yn Rhostrehwfa, ar gyrion Llangefni.

Mae’r Gymdeithas Tir Glas Ynys Môn yn hynod o falch ein bod wedi dathlu ein 50fed pen-blwydd yn ddiweddar ac rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol hir ac iach.

Ein Hanes »